Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Om nettkonsernet

Tensio er Norges nest største strømnett-virksomhet, og vi dekker et område like stort som Danmark. Vi har regionansvaret for energiforsyningen i Trøndelag, som er et forsyningsområde med en befolkning på rundt 500 000 innbyggere.

Alle vil ha strøm hele tiden, og vi er på vakt 24/7 for at forsyningen skal fungere året og døgnet rundt.

Forsyningsområdet består av 29 000 km linje/kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner. Alt dette må fungere sammen hele tiden for at strømforsyningen skal virke.

Tensio er en konsernfunksjon med Tensio TS (Trøndelag sør) og Tensio TN (Trøndelag nord) som datterselskaper. Tensio TN og Tensio TS tilsvarer det som tidligere var kjent som henholdvis NTE Nett og TrønderEnergi Nett.

Administrasjonssenteret vårt ligger på Stjørdal, og driftshovedkvarterene våre ligger i Trondheim (Tensio TS) og i Steinkjer (Tensio TN).

Tensio eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%) og KLP (20%).

Trygve Kvernland er konsernsjef i Tensio, og Kristian Aa er styreleder.